Corporate Governance

Director Audit Committee Remuneration Committee Nomination Committee
Dr. XIA Lijun
Dr. YUEN Ming Fai
Dr. ZHOU Hongbin
Dr. LIU Yong
Mr. LI Bu
Mr. LIANG Guodong
Dr. GAO Feng
Dr. CHEN Jianping
Dr. Hong Kunxue
Ms. Chen Qingqing
Mr. Zhang Jiaxin
Mr. Hu Houwei
Chairman
Member